ETIM Finland

LVI-Teknisen kaupan liitto on yhdessä Sähköteknisen Kaupan liiton kanssa perustanut ETIM Finlandin, jonka tarkoitus on luoda edellytykset ETIM standardin (European Technical Information Model) käyttöönotolle suomalaisten LVI- ja sähköteknisten tuotteiden teknisten tuotetietojen osalta.

ETIM Finland toimii standardin käyttöönottoa ohjaavana maaorganisaationa myös virallisesti, osana kansainvälistä kattojärjestö ETIM Internationalia. Molemmat liitot kehittävät jatkossa itsenäisesti kansallisia tuotetietopankkeja (LVI-INFO.fi:tä ja Sähkönumero.fi:tä) yhdenmukaisiksi ETIM-standardin vaatiman luokittelujärjestelmän kanssa, niin että ETIMin mukaiset tekniset tuotetiedot saadaan käyttöön myös suomalaisissa järjestelmissä. LVI-INFO – tuotetietorekisteri toimii jatkossa LVI-alan tuotteiden mastertietokantana.