Tuotetieto

Tuotetiedon saatavuuden merkitys on digitalisaation edetessä kasvanut ja tulee jatkossa yhä tärkeämmäksi. Kaupankäynti sähköistyy, ja tuotteiden tekniset ominaisuudet, tuotehyväksynnät, standardit, asennus- ja huolto-ohjeet sekä muut käyttäjälle oleellisen tiedon oletetaan löytyvän sähköisesti, helposti ja nopeasti.

Teknisesti monimutkaisten tuotteiden tuotetiedon esittäminen yksiselitteisesti on iso haaste. LVI-alalla ei toistaiseksi ole ollut yhtenäistä käytäntöä teknisen tuotetiedon esittämiseen. Suomessa LVI-tekniset tuotteet on luokiteltu LVI-numeroilla, mutta LVI-numero ei itsessään kerro mitään tuotteen ominaisuuksista. Tuotetiedon ja erityisesti teknisen tuotetiedon monimutkaisuus vaatii kehittyneempää järjestelmää.

ETIM-standardi eli European Technical Information Model on nopeasti muuttamassa tapaa esittää teknistä tuotetietoa. ETIM-standardin käyttöönotosta suomalaisten taloteknisten tuotteiden teknisen tiedon luokittelussa vastaa ETIM Suomi.