ETIM- UKK

Useimmin kysytyt kysymykset ETIM-standardiin liittyen löydät alta.
Onko sinulla kysyttävää ETIM-standardista? Lähetä viestisi Yhteydenotto -lomakkeen kautta.

ETIM on standardi, joka määrittää miten tuotteen tekniset tiedot ilmaistaan kieliriippumattomasti, ja sellaisessa muodossa, että tietoja voidaan digitaalisissa tietokanoissa etsiä ja vertailla. ETIM-standardi jakaa tuotteen teknisen tiedon ETIM-luokkiin. ETIM-luokkien määrittely kansallisella tasolla vaatii jonkin verran asiantuntijoiden käännöstyötä. Jokaisen tuoteryhmän osalta täytyy sopia luokkien suomenkieliset vastineet ja tarkistaa, että tuotteiden ominaisuudet vastaavat myös Suomen olosuhteissa tarvittavia ominaisuuksia. Luokkien tekniset ominaisuudet ja niiden saamat arvot ilmaistaan usein numeerisina, joka mahdollistaa kieliriippumattomuuden.

Jokaisessa luokassa on määritelty, mitä teknisiä ominaisuuksia tuotteella on ja millaisia ominaisuuksille annettavia arvoja valmistajan tulee kyseisestä luokasta ilmoittaa. Katso esimerkki ETIM-standardin rakenteesta LVI-INFO.FI:n sivuilta.

ETIM-standardin implementointityö LVI-teknisten tuotteiden osalta on aloitettu vuonna 2015. Työ on hidasta ja vaatii paljon asiantuntijoiden – erityisesti valmistajien tuoteasiantuntijoiden – työpanosta.

LVI-INFO.fi, joka on ETIM-standardin mastertietokanta, mahdollistaa jo nyt ETIM-standardin mukaisen tuotteen teknisen tiedon luokittelun. Keskeneräisyys näkyy siinä, että osa standardiin liittyvistä tuoteluokista tai tuoteominaisuuksista on edelleen ilmaistu englanniksi. Termien käännöstyö on käynnissä, ja ETIM-standardi päivittyy LVI-INFO.fissä sitä mukaa, kun terminologia edistyy.

ETIM-standardin käyttöönotosta ja implementoinnista Suomen olosuhteisiin vastaa ETIM Suomi. ETIM Suomi on LVI-Teknisen Kaupan liiton, Sähköteknisen Kaupan liiton sekä Rakennustietosäätiön yhteiselin, joka puolestaan on jäsenenä kansainvälisessä ETIM International -järjestössä. ETIM International vastaa standardin ylläpidosta ja kehottamisestä.

On taloteknisten tuotteiden valmistajan etujen mukaista, että tuotteen teknistä tietoa luokitteleva standardi huomioi mahdollisimman täsmällisesti myös Pohjoismaisissa olosuhteissa käytettävien tuotteiden ominaisuudet. ETIM-standardi kehittyy ja elää koko ajan tuotteiden teknisen kehityksen mukaan. Mikäli haluat vaikuttaa siihen, millaisia asioita ETIM-standardissa huomioidaan, voit osallistua ETIM-standardia implementoiviin työryhmiin. Ole yhteydessä LVI-Teknisen Kaupan liittoon ja kysy lisää. Yhteydenotto.