LVI-teknisten tuotteiden myynti vauhdikasta ensimmäisellä kvartaalilla

25.4.2017

LVI-teknisten tuotteiden tukkumyynnit nousivat vuoden ensimmäisellä kvartaalilla edelleen 8,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna, joka sekin oli suhteellisen hyvä.

Rakentamisen hyvänä jatkuva suhdanne näkyy myös LVI-teknisten tuotteiden kysynnässä.
Tukkuliikkeiden kautta myytyjen LVI-teknisten tuotteiden kokonaismyynnin arvo oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 243 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 223 miljoonaa euroa. Tukkuliikkeiden kautta myydään Suomessa noin 70 prosenttia LVI-teknisistä tuotteista.

Kasvukeskuksissa ja etenkin suurissa kaupungeissa asuntotuotanto jatkuu edelleen vilkkaana, joskin pääkaupunkiseudulla sen käynnistymisen suurimmiksi pullonkauloiksi uhkaavat paikoin muodostua tonttipula, tonttien kustannukset sekä ammattimaisen työvoiman puute.

– Sekä uudisrakentaminen että korjausrakentaminen ovat nyt vahvoja, ja vaikka uudistuotanto vuoden loppua kohden hieman niiaisikin, korjausrakentamisen tarve jatkuu vahvana etenkin kuntien kiinteistöissä, liiton toiminnanjohtaja  sanoo. – Pientalotuotanto on ollut vaatimatonta, mutta patoutunutta tarvetta pientalojen rakentamiseen on olemassa. Pientalotuotannon elpymistä tukee myös kuluttajien ennätysvahvana säilynyt luottamus talouden yleiseen kehitykseen – maaliskuussa kuluttajien luottamusindikaattori kävi kaikkien aikojen ennätyksessään. LVI-alan tuotteiden kysynnän kehitys näyttää siksikin hyvin lupaavalta.

Lisätietoja:
Magnus Sirén, toiminnanjohtaja
LVI-Teknisen Kaupan liitto ry
Gsm 040 8448 952