LVI-teknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi 3,9 prosenttia

18.4.2018

LVI-teknisiä tuotteita on alkuvuoden 2018 aikana myyty 3,9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Tukkumyyntien arvo vuoden ensimmäisellä kvartaalilla oli 252 miljoonaa euroa, kun se vuotta edeltävällä ajanjaksolla oli 243 miljoonaa euroa.

Talotekniikka-alan näkymät ovat edelleen hyvät, ja kaikki rakentamisen ja LVI-alan toimintaan liittyvät osatekijät ennustavat myyntivolyymien pysyvän hyvinä vielä jonkin aikaa.VM:n rakentamisen suhdanneryhmän (Raksu) mukaan rakentamisen tuotanto säilyy kuluvan vuoden ajan 2-4 prosentissa. Rakentamisen veturina toimiva asuntotuotanto jatkuu Raksun mukaan vielä tämän vuoden vahvana ja korjausrakentamisen kasvuvauhdinkin odotetaan vahvistuvan. Asuntoaloitukset säilyvät kuluvana vuonna hyvällä tasolla, vaikkakin esimerkiksi Rakennusteollisuus RT ry on suhdanneraportissaan havainnut kerrostaloille myönnettyjen rakennuslupien tasaantuneen etenkin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Kasvun painopiste on siirtymässä keskisuuriin kaupunkeihin, arvioi RT ry.

Pidemmän aikavälin megatrendinä tulee myös LVI-tekniseen alaan vaikuttava digitalisaatio ennen pitkää muuttamaan alan kannattavuutta ja työtapoja. – Yhdistyksen näkökulmasta lähivuosien yksi iso mahdollisuus ja haaste on alan tuotetiedon onnistunut digitalisointi, LVI-Teknisen Kaupan liiton toimitusjohtaja Magnus Sirén sanoo. – Parhaillaan käynnissä oleva ETIM-standardin käyttöönotto parantaa merkittävällä tavalla teknisen tiedon luokittelua ja helpottaa alan arvoketjun toimintaa aina suunnittelusta osto- ja myyntitapahtumaan asti.

Tukkumyyntien tilastoa ylläpitää LVI-Teknisen Kaupan liitto ry.

Lisätietoja:
Magnus Sirén, toimitusjohtaja
LVI-Teknisen Kaupan liitto ry
Gsm 040 8448 952