FEST Q1/2018

 

Ländernas andelar av totala försäljningar

 

FEST-medlemmarnas kumulativa VS-grossistförsäljning kvartalsvis (t€)

 

FEST-medlemmarländarnas VS-grossistförsäljningar (Q1/2018)

FI
10,4%
SE
9,9%
NO
9,0%
DK
14,8%
DE
10,7%
IT
10,1%
PL
19,6%
FR
-4,4%
NL
10%
TOTAL
-1,3%