Europeiska marknaden

Föreningen kommer i framtiden också att samla in information om VS-tekniska produkters grossistförsäljning från FEST medlemsländerna i Europa. För tillfället står denna statistik för ca. 60% av totala VS-tekniska försäljningen i FEST medlemsländerna.

FEST medlemsländerna i Europa.