Den finska marknaden

Utvecklingen av försäljningen i Finland 2000-2017

.