Statistik

Föreningen upprätthåller statistik över den VVS-tekniska grossisthandeln och publicerar den kvartalsvis.

I framtiden, från början av 2017, samlar föreningen också  information om VS-tekniska produkters grossistförsäljning från FEST medlemsländerna i Europa.