ETIM Finland

ETIM Finland ansvarar för introduktionen och ibruktagandet av ETIM-standarden i Finland.
ETIM Finland är en fri sammanslutning bestående av VVS Tekniska Handelsförbundet, Finnish Electrotechnical Trade Association STK och Building Information Foundation RTS, som är medlem i organisationen ETIM International. ETIM International ansvarar för att upprätthålla och utveckla ETIM standarden.