Om ETIM

ETIM, eller European Technical Information Model, är en standard för att uttrycka produkters tekniska egenskaper på ett enhetligt och språkneutralt sätt. ETIM gör det möjligt att söka eller jämföra produkter med behovet med vissa tekniska egenskaper som attribut.

ETIM standarden har nu tagits I bruk I både Finland och Sverige samtidigt. Standardens terminologi kräver anpassning och översättning så att ETIM kan anpassas till förhållandena på marknaden i de Nordiska länderna. Standarden kommer att vara helt klar när terminologin har gåtts igenom i VVS-branschens gemensamma arbetsgrupp.

ETIM Finland ansvarar för introduktionen av ETIM-standarden i Finland.