Föreningen

VVS Tekniska Handelsförbundet är en förening, som representerar de mest betydelsefulla VVS grossisterna i Finland. Ca. 70% av alla VVS-produkter, som säljs i Finland, hanteras av föreningens medlemmar.
VVS Tekniska Handelsförbundets medlemmar är de största grossisterna i branschen: Ahlsell Oy,  Onninen Oy ja LVI-Dahl Oy. Föreningen främjar samarbete mellan olika parter inom hela den VVS tekniska branschen, upprätthåller statistik över grossistförsäljningen av VVS-tekniska produkter i Finland och Europa samt upprätthåller det finska nationella LVI-INFO -produktdatabasen.

VVS Tekniska Handelsförbundet är medlem i Finsk Handel och Association of Finnish Technical Traders, med vilken den har ett nära samarbete. Föreningen är också en aktiv medlem i FEST (The European Federation of the Sanitary and Heating Wholesale Trade) och håller regelbundet kontakt med de övriga Nordiska systerföreningarna I Sverige (Svenska Rörgrossistföreningen VVS), Norge (Norske Rørgrossisters Forening NRF) och Danmark (Rørforeningen).