Rekisteriseloste

Päivitetty 23.5.2018

Rekisterinpitäjä
LVI-Teknisen Kaupan liitto ry
Särkiniementie 3
00210 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Magnus Sirén, toimitusjohtaja magnus.siren_@_lvi-info.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään yhdistyksen sähköiseen sidosryhmäviestintään, uutiskirjeen sekä tiedotteiden lähetykseen.

Rekisterin tietosisältö
Järjestelmä tallentaa henkilön nimen, sähköpostiosoitteen, yrityksen tai organisaation nimen sekä henkilön roolin (esimerkiksi ”media” tai ”yhdistyksen jäsen”).

Palveluun ei tallenneta arkaluonteista henkilöön liittyvää tietoa, joten riski palvelun tietojen väärinkäytökseen on matala.

Palvelussa ei myöskään käsitellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä käytetään säännönmukaisesti asiakkaan itsensä antamia tietoja.

Asiakastiedot lisätään rekisteriin rekisteröintivaiheessa ja poistetaan asiakkaan pyynnöstä. Tietoja päivitetään säännöllisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. LVI-Teknisen Kaupan liiton tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla riittävän turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, LVI-Teknisen Kaupan liiton asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.