Luvassa entistä laajempaa markkinatietoa – myös Euroopasta

27.4.2017

LVI-Teknisen Kaupan liitto on jäsenenä eurooppalaisessa alan tukkuliikkeiden järjestössä FESTissä (The European Federation of the Sanitary and Heating Wholesale Trade). FESTiin kuuluu kaikkiaan 17 Euroopan maata. Kirjo LVI-teknisiä tuotteita myyvien yritysten jakelu- ja myyntikanavissa sekä liiketoimintamalleissa on luonnollisesti varsin värikäs.

FEST on viime aikoina terävöittänyt toimintaansa. Järjestö on kirjannut strategisiksi painopisteikseen alan yhteisten etujen varmistamisen, panostamisen tuotetietojen laatuun sekä maa- ja markkinakohtaisiin tilastoihin. Käytännössä painopisteet näkyvät päätöksenä palkata ammattilobbari Brysseliin, sitoutumisena ETIM-standardin käyttöönottoon sekä Euroopan laajuisen markkinatilastoinnin kehittämisenä.

LVI-Teknisen Kaupan liitto on aktiivisesti mukana FESTin toiminnassa. FESTin kokouksissa käynyt toiminnanjohtaja Magnus Sirén kertoo, että järjestössä on eri maille muodostunut erilaisia rooleja ja sen myötä erilaisia ”toimeksiantoja”. Suomelle, jonka LVI-teknisten tuotteiden myyntitilastoja LVI-Teknisen Kaupan liitto hallinnoi, on viimeisimmässä kokouksessa annettu tehtäväksi yhteisen markkinatiedon kerääminen FESTin jäseniltä, ja niiden koostaminen yhteismitalliseen muotoon. Vastuuhenkilönä tilastoinnissa tulee olemaan toiminnanjohtaja Sirén.

Viivettä raportoinnissa tulee kuitenkin olemaan, ja todennäköisesti haasteita myös myyntilukujen saamisessa ajoissa koontia varten. – Tällä hetkellä tilanne on se, että yhdeksän maata seitsemästätoista jäsenestä on luvannut toimittaa vuoden 2016 myyntitilastot kesään mennessä, Magnus Sirén kertoo. – Mikäli ne pysyvät lupauksessaan, saamme kesän korvilla ensimmäistä kertaa julkistettua tilastoja LVI-tuotteiden myynneistä Euroopassa. Tavoitteena on saada kokoamamme myyntitilaston kattavuudeksi noin kuusikymmentä prosenttia FESTin jäsenmaiden alueilla myydyistä LVI-teknisistä tuotteista, hän arvioi.

LVI-Teknisen Kaupan liitto pyrkii jatkossa julkistamaan Euroopan myyntitilastoja puolen vuoden sykleissä. Tilastojulkistukset ovat kuitenkin aina riippuvaisia siitä, miten jouhevasti tiedonkulku FESTin jäsenistöstä saadaan sujumaan. Tavoitteemme on tuottaa Eurooppa-tilastoa vielä tämän vuoden puolessa välissä sekä vuoden lopulla.

Kuvassa FEST- jäsenmaat