ETIM- työryhmä laittoi luokat uusiksi

20.4.2018

ETIM-standardin työryhmätyöskentely on edennyt ilmanvaihtotuotteisiin. Ilmanvaihdon ETIM-työryhmiä perustettiin kaksi: Ilmanvaihtolaitteet ja koneet sekä Ilmanvaihdon asennustarvikkeet. Molempien työryhmien työskentely starttasi helmikuussa.

Pirjo Valkonen FläktGroup Finland Oy:stä oli yksi Ilmanvaihdon asennustarvikkeet-työryhmään osallistuneista tuoteasiantuntijoista. Valkonen tunsi toki ETIM-standardin perusteet, mutta syvällisempi tietämys oli vielä ennen työryhmän kokoontumista ohutta. Tuotetietovastaavalta oli kyllä tullut viestiä siitä, että joillekin yrityksen tuotteille ei oikein löydy oikeaa tuoteluokkaa ja niitä vastaavia tuoteominaisuuksia tämänhetkisessä ETIM-standardissa.

Kuvassa vasemmalta: Marketta Kirla (Halton Oy), Jaana Hjelm (Halton Oy), Marja Wallasvaara (Teknocalor Oy) ja Pirjo Valkonen (FläktGroup Finland Oy).

ETIM-työryhmien vahvuus on siinä, että niihin pyritään kokoamaan alan parhaat teknisen tuotetiedon asiantuntijat kyseiseltä tuotesektorilta, ja tavoitteena on käydä yhteisymmärryksessä läpi suomennosehdotuksia ETIM-standardin tuoteluokiksi sekä näiden sisältämien tuotteiden ominaisuuksiksi. Aiempi tuntuma osoittautui ilmanvaihdon asennustarvikkeiden osalta oikeaksi: keskieurooppalainen termistö ei täysin sovellu pohjoismaisiin tuotteisiin. Työryhmän työskentely kääntyikin kommentoinnista sen pohtimiseen, mitkä termit ja ominaisuudet oikeastaan ovat kuvaavia pohjoismaisille asennustarvikkeille.

Merkityksellistä ETIM-standardin ympärillä tehtävässä työssä on Valkosen mukaan se, että alan tuoteasiantuntijat kokoontuvat yhteen pohtimaan alalla käytössä olevaa tuotetermistöä. Termistö ei ole vakiintunut, ja kaikkien yhteinen intressi on luoda yhteiset puitteet tuotetiedolle, joka mahdollistaa jatkossa teknisen tiedon hyödyntämisen laajassa mittakaavassa digitaalisesti. Ellei ole yhteisymmärrystä teknisen tiedon luokkien ja ominaisuuksien nimityksistä, on vaikeaa tarjota asiakkaille helposti löydettävää ja samalla riittävän tarkkaa tietoa teknisesti monimutkaisista tuotteista.

ETIM-standardiin liittyy toki valmistajan näkökulmasta paljon työtä. Yhä tarkemmin luokiteltu tekninen tieto vaatii paljon ylläpitoresursseja, varsinkin käyttöönoton alkuvaiheessa. Käyttöönotossa ovat Valkosen mielestä avainasemassa tukkuliikkeet. Kun ETIM-standardi on käytössä tukkuliikkeiden järjestelmässä, on valmistajienkin helpompi nähdä käyttöönoton vaatiman työmäärän mielekkyys.

Valkonen toivookin tietoa yhdenmukaistavan ETIM-standardin yleistyvän, mutta painottaa, että sen markkinointiin tulisi myös panostaa riittävästi.