ETIM-standardi tekee Pohjoismaista vahvemman toimijan

24.10.2017

Hans Karlsson, Ruotsin LVI-Teknisen Kaupan liiton eli VVS Information Data AB:n toimitusjohtaja, on osallistunut ETIM-standardin kehittämiseen Pohjoismaissa jo muutaman vuoden ajan. Päätös ETIM-standardin käyttöönotosta LVI-alan teknisen tuotetiedon luokitusstandardina tehtiin Ruotsissa 2015, samana vuonna kuin Karlssonin ura LVI-järjestön vetäjänä alkoi.

Päätöstä pohdittiin Ruotsissakin perusteellisesti. Karlsson kertoo, kuinka näkemykset jakautuivat laajasti. Ensimmäisiä muutosvastarinnan reaktioita luonnollisesti oli argumentti mittavasta lisätyöstä, mitä ETIM varmasti vielä tällä hetkellä monelle valmistajalle tarkoittaakin. Epäröinti oman tuotetiedon paljastamisesta kilpailijalle ja varsinkin halpamaiden kopioijille oli myös vahvasti läsnä. Mutta oli myös niitä, jotka näkivät ETIM-standardin potentiaalin tarjota korkealuokkaista, eksaktia ja kieliriippumatonta dataa huomattavasti nykyistä tehokkaammin.

Ennakkoluulot ovat vähitellen hälvenneet, kun ETIM-standardi on tullut tutummaksi. Paikallinen RSK Database on integroinut oman tietokantansa ETIM-standardin kanssa, niin että tuotteen tekniset tiedot ilmaistaankin RSK Databasessa nyt ETIM-standardin mukaisesti.

Vuoden 2015 syksyn jälkeen on ETIM- keskustelun pääpaino siirtynyt siihen, kuinka standardia kehitetään ja varmistetaan, että ETIM huomioi erityisesti Pohjoismaissa soveltuvien LVI-tuotteiden tekniset ominaisuudet. Ruotsissa työryhmät ovat olleet aktiivisia ja täydessä työn touhussa jo vuoden verran, ja uuteen ETIM-versio seitsemään onkin saatu läpi peräti 120 muutosta, jotka nähtiin erityisesti tarpeelliseksi Ruotsin LVI-alan kannalta.

Karlsson on vakuuttunut siitä, että ETIM on alalle hyvä juttu. Hänen visionsa siitä, miten ETIMin edut realisoituvat, käsittää kolme vaihetta. Ensimmäisessä stepissä hyöty konkretisoituu, kun yhteismitallinen tekninen tieto siirtyy arvoketjussa minimaalisella määrällä manuaalityötä. Sen eteen investoidaan nyt, tekemällä suhteellisen paljonkin ”ylimääräistä” työtä.
Toinen vaihe Karlssonin visiossa on se, kun kaikki alan toimijat pystyvät esittämään enemmän ja korkealaatuisempaa teknistä tuotetietoa asiakkailleen. Tai räätälöimään tuotetiedon esittämistä niin, että asiakas näkee juuri sen minkä hänelle on tarpeellista, ei enempää eikä vähempää. Viimeisessä vaiheessa sama tuoteinformaatio palvelee niin tuotteen valinnasta, sen ostohetkestä aina rakennukseen asennettujen tuotteiden tekniseen dokumentaatioon asti.